Villarreal LIVE STREAM MIỄN PHÍ
Europa League
Fr 00:45
Europa League
Fr 02:20
Europa League
Fr 02:19
Europa League
Fr 02:02
Europa League
Fr 01:22
» Tây ban nha » La Liga » Villarreal » LIVE STREAM
Bạn sẽ tìm thấy gì trên trang này?

Villarreal Live stream và streaming trực tuyến miễn phí trên internet và TV Bạn sẽ ngạc nhiên...

  VILLARREAL-Real Sociedad
Theo dõi chi tiết trận đấu ngay bây giờ »

VILLARREAL- Real Sociedad Livestream trực tuyến. Xem miễn phí ở đâu? (2024)

Villarreal Live stream và streaming trực tuyến miễn phí trên internet và TV Bạn sẽ ngạc nhiên...

Round 18
Thứ tự 21/12
Thứ tự 20/12
3
2
Round 07
Thứ tự 28/9
Thứ tự 27/09
1
2
Round 03
Thứ tự 7/12
Thứ tự 06/12
0
0
  Villarreal
Biệt đội
Torwart
appearences
minutes
assists
fouls.drawn
fouls.committed
player.birthdate
player.height
player.weight
#01
06
540'
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
#13
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Abwehr
appearences
minutes
assists
fouls.drawn
fouls.committed
player.birthdate
player.height
player.weight
#02
06
494'
0
0
0
0
1
0
7
1
0
0
#26
04
282'
0
0
1
0
1
0
3
4
0
0
#24
04
169'
0
0
3
0
3
0
1
3
0
0
#08
03
183'
0
0
1
0
0
3
1
7
0
0
#05
03
185'
0
0
0
0
1
0
0
4
0
0
#23
03
270'
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
#18
03
265'
0
2
2
0
0
1
3
3
0
0
#03
03
141'
0
0
1
0
1
1
0
1
0
0
#17
02
180'
0
0
1
0
0
0
4
0
0
0
#37
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mittelfeld
appearences
minutes
assists
fouls.drawn
fouls.committed
player.birthdate
player.height
player.weight
#16
06
298'
2
2
2
0
2
3
8
13
0
0
#04
05
270'
1
0
1
0
1
3
5
6
0
0
#06
05
366'
0
0
1
0
1
1
7
5
0
0
#10
05
323'
1
0
1
0
2
0
8
3
0
0
#14
05
375'
0
0
0
0
0
5
4
5
0
0
#20
03
113'
0
0
0
0
2
1
0
1
0
0
#21
03
142'
0
0
1
0
2
1
2
5
0
0
#19
02
51'
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
#22
01
29'
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
Sturm
appearences
minutes
assists
fouls.drawn
fouls.committed
player.birthdate
player.height
player.weight
#15
05
239'
1
1
0
0
3
2
2
2
0
0
#09
05
219'
0
0
0
0
2
3
7
3
0
0
#07
04
161'
1
1
1
0
3
1
3
1
0
0
#11
04
277'
2
0
2
0
1
2
1
7
0
0
#27
04
318'
1
1
1
0
0
2
5
6
0
0
  Villarreal
Thương tích
2023
2023-12-21
2024-01-03
Suspended
2023-12-20
Muscle Injury
2023-12-20
Hamstring
2023-12-20
2024-01-02
Suspended
2023-12-20
2024-01-02
Suspended
2023-12-18
2023-12-19
Ankle Injury
2023-12-18
2023-12-21
Suspended
2023-12-17
Calf Injury
2023-12-17
2023-12-20
Suspended
2023-12-16
2023-12-28
Knock
2023-12-15
Hamstring
2023-12-14
2024-01-02
Head Injury
2023-12-14
Hamstring
2023-12-07
2023-12-19
Ankle Injury
2023-12-04
2023-12-13
Hamstring
2023-12-04
2023-12-07
Hamstring
2023-12-01
2023-12-02
Hand Injury
2023-11-22
2023-11-29
Unknown
2023-11-20
2023-12-13
Ankle Injury
2023-11-15
2024-06-29
ACL Knee Injury
2023-11-13
2023-12-07
Hamstring
2023-11-13
2023-11-20
Suspended
2023-10-31
2023-11-04
Ankle Injury
2023-10-25
2023-11-20
Hamstring
2023-10-20
2023-11-20
Muscle Injury
2023-10-09
2023-11-10
Hamstring
2023-10-01
2023-10-23
Suspended
2023-09-25
2023-10-07
Calf Injury
2023-09-25
2023-09-28
Suspended
2023-09-24
2023-09-27
Suspended
2023-09-21
Hamstring
2023-09-20
2023-09-29
Ankle Injury
2023-09-02
2023-09-25
Suspended
2023-09-01
2023-09-24
Suspended
2023-08-14
2023-09-12
Hamstring
2023-07-19
2023-08-26
Knock
2023-05-29
2023-07-21
Shoulder Injury
2023-05-29
2023-06-05
Suspended
2023-05-28
2023-06-04
Suspended
2023-05-21
2023-05-28
Suspended
2023-05-21
2023-05-23
Hamstring
2023-05-14
2023-05-20
Suspended
2023-05-14
2023-05-21
Suspended
2023-05-14
2023-05-21
Suspended
2023-05-13
2023-05-20
Suspended
2023-05-13
2023-05-20
Suspended
2023-05-11
2023-08-09
Knee Injury
2023-04-24
2023-06-01
Hamstring
2023-04-23
2023-05-19
Hamstring
2023-04-23
2023-04-29
Knee Injury
2023-04-09
2023-04-16
Suspended
2023-04-09
2023-04-17
Suspended
2023-04-08
2023-04-15
Suspended
2023-04-03
2023-04-09
Suspended
2023-04-02
2023-04-14
Knock
2023-04-02
2023-04-08
Suspended
2023-03-21
2023-01-06
Suspended
2023-03-20
2023-05-02
Calf Injury
2023-03-13
2023-03-20
Suspended
2023-03-08
2023-04-14
Knock
2023-02-19
2023-02-28
Suspended
2023-02-18
2023-02-27
Suspended
2023-02-13
2023-12-02
MCL Knee Injury
2023-02-13
2023-02-19
Suspended
2023-02-12
2023-02-18
Suspended
2023-02-11
2023-02-26
Calf Injury
2023-02-09
2023-03-03
Shoulder Injury
2023-02-03
2023-02-08
Illness
2023-01-20
2023-01-29
Hamstring
2023-01-20
2023-01-21
Knock
2023-01-14
2023-01-29
Calf Injury
2023-01-14
2023-01-29
Knock
2023-01-10
2023-02-16
Hamstring
2023-01-08
2023-01-14
Suspended
2023-01-08
2023-01-14
Suspended
2023-01-04
2023-03-03
Thigh Injury
2022
2022-11-26
2022-12-03
Suspended
2022-11-07
2022-11-10
Suspended
2022-10-31
2023-03-03
Thigh Injury
2022-10-24
2022-10-31
Suspended
2022-10-24
2022-10-31
Suspended
2022-10-23
2022-11-06
Suspended
2022-10-21
2022-12-30
Hamstring
2022-10-19
2022-11-02
Calf Injury
2022-10-14
2022-10-22
Calf Injury
2022-09-12
2022-11-05
Hamstring
2022-09-09
2022-10-08
Hamstring
2022-09-07
2022-10-08
Hip/Thigh Injury [defunct]
2022-08-29
2022-11-05
Knee Injury
2022-08-04
2022-08-17
Knee Injury
2022-08-01
2022-09-14
Ankle/Foot Injury [defunct]
2022-07-26
2022-08-27
Broken Toe
2022-05-16
2022-05-23
Suspended
2022-05-10
2022-07-06
Groin Injury
2022-05-04
2022-05-14
Hamstring
2022-05-04
2022-05-07
Knock
2022-05-02
2022-05-30
Foot Injury
2022-04-28
2022-05-02
Knock
2022-04-28
2022-05-02
Knock
2022-04-26
2022-05-27
Hamstring
2022-04-17
2022-05-02
Hamstring
2022-04-03
2022-04-10
Suspended
2022-04-02
2022-04-09
Suspended
2022-03-26
2022-04-05
Hamstring
2022-03-06
2022-10-08
LCL Knee Injury
2022-02-20
2022-03-28
Calf Injury
2022-02-13
2022-02-20
Suspended
2022-02-12
2022-02-19
Suspended
2022-02-07
2022-03-11
Calf Injury
2022-01-17
2022-02-05
Knock
2022-01-17
2022-01-23
Suspended
2022-01-16
2022-01-22
Suspended
2021
2021-12-27
2022-02-05
Ankle/Foot Injury [defunct]
2021-12-20
2022-02-05
Hamstring
2021-12-17
2021-12-20
Knock
2021-12-16
2022-03-11
Broken Collarbone
2021-12-10
2022-01-02
Ankle/Foot Injury [defunct]
2021-11-26
2022-03-04
Achilles Strain
2021-11-26
2021-12-16
Calf Injury
2021-10-24
2021-11-29
Hamstring
2021-10-24
2021-11-16
Hamstring
2021-10-23
2021-12-02
Hamstring
2021-09-30
2021-10-22
Knee Injury
2021-09-30
2021-10-15
Ankle/Foot Injury [defunct]
2021-09-30
2021-10-15
Hamstring
2021-09-15
2021-10-16
Hamstring
2021-09-13
2021-10-16
Ankle/Foot Injury [defunct]
2021-08-10
2021-10-16
Hip/Thigh Injury [defunct]
2021-07-29
2021-09-13
Calf Injury
2021-05-14
2021-05-17
Suspended
2021-05-10
2021-05-17
Suspended
2021-05-10
2021-05-17
Suspended
2021-05-07
2021-05-25
Hamstring
2021-04-30
2021-05-21
Hamstring
2021-04-26
2021-05-03
Suspended
2021-04-01
2021-04-20
Hamstring
2021-03-22
2021-04-04
Suspended
2021-03-15
2021-03-22
Suspended
2021-03-15
2021-04-01
Facial Injury
2021-03-13
2021-03-31
Knock
2021-03-12
2021-03-31
Knock
2021-03-06
2021-03-15
Suspended
2021-02-19
2021-03-04
Ankle/Foot Injury [defunct]
2021-02-07
2021-02-17
Ankle/Foot Injury [defunct]
2021-02-07
2021-02-15
Suspended
2021-02-07
2021-04-02
Ankle/Foot Injury [defunct]
2021-02-04
2021-02-13
Hamstring
2021-01-27
2021-02-05
Ankle/Foot Injury [defunct]
2021-01-21
2021-02-02
Hamstring
2021-01-20
2021-02-05
Calf Injury
2021-01-18
2021-02-17
Hernia
2020
2020-12-23
2021-02-27
Thigh Injury
2020-12-14
2020-12-18
Hamstring
2020-12-14
2020-12-20
Suspended
2020-12-14
2021-01-07
Hamstring
2020-12-14
2021-07-07
ACL Knee Injury
2020-12-13
2021-06-29
ACL Knee Ligament Injury
2020-12-07
2021-01-18
Thigh Injury
2020-11-30
2020-12-26
Thigh Injury
2020-11-30
2020-12-18
Thigh Injury
2020-11-21
2020-12-05
Hamstring
2020-11-06
2020-11-20
Hamstring
2020-10-30
2020-11-20
Hamstring
2020-10-30
2020-11-07
Calf Injury
2020-10-19
2020-11-04
Hamstring
2020-10-19
2020-10-28
Knee Injury
2020-10-14
2020-11-01
Hamstring
2020-10-11
2020-11-01
Hamstring
2020-10-09
2020-11-01
Virus
2020-09-28
2020-10-14
Knock
2020-09-28
2020-10-15
Hamstring
2020-09-14
2020-10-10
Hamstring
2020-09-03
2021-03-16
MCL Knee Injury
2020-07-17
2020-07-21
Knock
2020-07-17
2020-07-20
Suspended
2020-07-14
2020-07-25
Hamstring
2020-07-09
2020-07-14
Suspended
2020-07-09
2020-07-14
Suspended
2020-07-07
2020-09-18
Thigh Injury
2020-07-01
2020-07-03
Back Injury
2020-06-23
2020-06-29
Suspended
2020-06-23
2020-06-29
Suspended
2020-06-17
2020-06-20
Suspended
2020-06-14
2020-06-17
Suspended
2020-06-09
2020-06-18
Knee Injury
2020-05-25
2020-05-25
Thigh Injury
2020-04-13
2020-09-12
Hamstring
2020-03-09
2020-06-14
Suspended
2020-02-03
2020-02-09
Suspended
2020-01-30
2020-02-21
Thigh Injury
2020-01-26
2020-02-03
Suspended
2020-01-26
2020-02-21
Thigh Injury
2020-01-23
2020-02-13
Thigh Injury
2020-01-17
2020-01-21
Knock
2020-01-17
2020-02-01
Knock
2019
2019-12-09
2019-12-14
Hamstring
2019-11-30
2019-12-17
Ankle/Foot Injury [defunct]
2019-11-28
2019-11-29
Back Injury
2019-11-25
2019-12-01
Suspended
2019-11-11
2019-11-25
Suspended
2019-10-28
2019-11-13
Hamstring
2019-10-28
2020-01-04
Hamstring
2019-10-21
2019-11-01
Knee Injury
2019-09-23
2019-09-26
Back Injury
2019-08-26
2019-10-16
Ankle Injury
2019-08-21
2019-08-31
Knock
2019-07-28
2019-08-22
Hamstring
2019-05-13
2019-05-19
Suspended
2019-04-29
2019-05-06
Suspended
2019-04-29
2019-06-29
Knee Injury
2019-04-29
2019-05-06
Suspended
2019-04-26
2019-04-29
Suspended
2019-04-08
2019-04-15
Suspended
2019-04-03
2019-04-08
Suspended
2019-03-31
2019-04-08
Suspended
2019-03-22
2019-04-05
Hamstring
2019-03-18
2019-03-31
Suspended
2019-03-18
2019-04-17
Hamstring
2019-03-11
2019-03-18
Suspended
2019-03-03
2019-03-11
Suspended
2019-02-27
2019-04-17
Knee Injury
2019-02-25
2019-03-03
Suspended
2019-02-22
2019-04-13
Knee Injury
2019-02-18
2019-03-29
Hamstring
2019-02-06
2019-02-13
Hamstring
2019-01-27
2019-02-04
Suspended
2019-01-21
2019-01-27
Suspended
2019-01-13
2019-01-19
Ankle/Foot Injury [defunct]
2019-01-04
2019-01-07
Suspended
2019-01-04
2019-01-07
Suspended
2018
2018-12-17
2019-01-04
Suspended
2018-12-03
2019-01-08
Back Injury
2018-11-12
2018-11-26
Suspended
2018-11-09
2018-11-22
Knock
2018-10-26
2018-11-10
Back Injury
2018-10-26
2018-11-03
Foot Injury
2018-10-21
2018-11-22
Hamstring
2018-10-14
2018-10-27
Knock
2018-10-01
2018-10-08
Suspended
2018-09-21
2018-09-22
Knock
2018-09-01
2018-10-19
Knee Injury
2018-07-31
2018-09-10
Hamstring
2018-05-20
2018-12-04
Ankle/Foot Injury [defunct]
2018-05-13
2018-05-21
Hamstring
2018-04-26
2018-05-04
Ankle/Foot Injury [defunct]
2018-04-15
2018-04-18
Suspended
2018-04-10
2018-04-15
Suspended
2018-04-10
2018-04-27
Broken Finger
2018-03-30
2018-04-08
Hamstring
2018-03-09
2018-03-17
Ankle/Foot Injury [defunct]
2018-03-04
2018-03-12
Suspended
2018-02-26
2018-03-01
Suspended
2018-02-19
2018-02-26
Suspended
2018-02-17
2018-02-21
Virus
2018-02-04
2018-02-11
Suspended
2018-02-04
2018-02-11
Suspended
2018-01-22
2018-02-24
Knee Injury
2018-01-21
2018-02-09
Hamstring
2018-01-21
2018-02-02
Hamstring
2018-01-14
2018-01-21
Suspended
2018-01-08
2018-01-14
Suspended
2018-01-06
2018-01-09
Knee Injury
2017
2017-12-29
2018-01-17
Knee Injury
2017-12-24
2018-01-08
Suspended
2017-12-11
2018-01-06
Hip/Thigh Injury [defunct]
2017-12-11
2017-12-18
Suspended
2017-12-11
2017-12-18
Suspended
2017-12-09
2017-12-13
Illness
2017-12-01
2017-12-04
Suspended
2017-12-01
2018-03-10
Calf Injury
2017-11-27
2017-12-04
Suspended
2017-11-24
2017-12-02
Hamstring
2017-11-21
2017-12-16
Hamstring
2017-11-15
2017-11-22
Knock
2017-11-09
2020-05-03
Knee Injury
2017-11-04
2017-12-06
Hamstring
2017-11-03
2018-05-14
Leg Injury
2017-10-29
2017-11-06
Suspended
2017-10-29
2017-11-06
Suspended
2017-10-16
2017-12-08
Hamstring
2017-09-23
2017-09-27
Ankle/Foot Injury [defunct]
2017-08-26
2018-03-30
LCL Knee Injury
2017-08-20
2017-09-05
Calf Injury
2017-08-20
2017-09-12
Knee Injury
2017-08-10
2017-09-12
Hamstring
2017-08-10
2017-10-08
Hip/Thigh Injury [defunct]
2017-07-03
2017-11-04
Calf/Shin Injury [defunct]
2017-05-22
2017-08-22
Suspended
2017-05-15
2017-08-22
Suspended
2017-05-02
2017-05-13
Knee Injury
2017-04-26
2017-04-29
Suspended
2017-04-26
2017-04-29
Suspended
2017-04-12
2017-05-09
Ankle/Foot Injury [defunct]
2017-04-08
2017-04-18
Suspended
2017-04-08
2017-04-21
Thigh Injury
2017-04-05
2017-04-21
Hamstring
2017-04-03
2017-04-06
Knock
2017-04-03
2017-04-10
Suspended
2017-03-18
2017-04-02
Suspended
2017-03-15
2017-03-29
Hamstring
2017-03-14
2017-09-12
Thigh Injury
2017-02-27
2017-03-02
Suspended
2017-02-27
2017-03-02
Suspended
2017-02-27
2017-11-25
ACL Knee Injury
2017-02-27
2017-03-29
Hamstring
2017-02-24
2017-03-09
Thigh Injury
2017-02-22
2017-03-02
Hamstring
2017-02-13
2017-02-20
Suspended
2017-01-31
2017-02-10
Calf Injury
2017-01-29
2017-02-06
Suspended
2017-01-29
2017-02-06
Suspended
2017-01-22
2017-01-29
Suspended
2017-01-09
2017-01-15
Suspended
2017-01-09
2017-01-15
Suspended
2017-01-09
2017-02-10
Broken Wrist
2016
2016-12-16
2017-01-04
Knock
2016-12-10
2017-01-03
Hamstring
2016-12-09
2017-01-03
Thigh Injury
2016-12-04
2016-12-12
Suspended
2016-12-04
2017-01-03
Thigh Injury
2016-12-01
2017-01-27
Thigh Injury
2016-11-28
2016-12-07
Ankle/Foot Injury [defunct]
2016-11-28
2016-12-11
Thigh Injury
2016-10-29
2016-11-13
Hamstring
2016-10-28
2016-11-02
Virus
2016-10-20
2017-11-03
Achilles Strain
2016-10-13
2016-10-28
Hamstring
2016-08-18
2016-08-22
Knock
2016-08-15
2016-09-09
Hamstring
2016-08-12
2016-09-06
Hamstring
2016-08-10
2017-02-17
LCL Knee Injury
2016-08-05
2016-09-23
Knock
2016-05-17
2016-08-27
Thigh Injury
2016-05-13
2016-05-18
Virus
2016-05-06
2016-07-03
Hamstring
2016-05-02
2016-06-14
Knee Injury
2016-04-29
2016-05-06
Knock
2016-04-29
2016-05-06
Hamstring
2016-04-19
2016-04-23
Hamstring
2016-04-15
2016-04-27
Hamstring
2016-04-14
2016-04-23
Knee Injury
2016-04-14
2016-04-23
Hamstring
2016-04-11
2016-04-18
Suspended
2016-04-11
2016-04-18
Suspended
2016-04-01
2016-04-16
Thigh Injury
2016-03-21
2016-04-04
Suspended
2016-03-14
2016-04-01
Knee Injury
2016-03-06
2016-03-14
Suspended
2016-02-29
2016-03-29
Hamstring
2016-02-26
2016-04-07
Ankle/Foot Injury [defunct]
2016-02-19
2016-04-09
Thigh Injury
2016-02-07
2016-02-14
Suspended
2016-02-03
2016-02-20
Shoulder Injury
2016-02-01
2016-02-12
Knee Injury
2016-01-17
2016-01-24
Suspended
2016-01-15
2016-01-15
Shoulder Injury
2016-01-14
2016-04-01
Broken Toe
2016-01-07
2016-01-14
Suspended
2016-01-02
2016-01-15
Ankle Injury
2015
2015-12-14
2016-01-02
Shoulder Injury
2015-12-07
2015-12-13
Ankle Injury
2015-12-02
2015-12-09
Knock
2015-11-30
2015-12-29
Hamstring
2015-11-25
2016-01-22
Calf Injury
2015-11-23
2015-11-30
Suspended
2015-11-23
2015-11-30
Suspended
2015-11-01
2015-11-09
Suspended
2015-10-22
2015-12-27
Hamstring
2015-10-19
2015-10-26
Suspended
2015-10-10
2015-10-24
Knock
2015-10-05
2015-10-19
Suspended
2015-09-28
2015-10-15
Thigh Injury
2015-09-24
2016-02-17
Hamstring
2015-09-22
2015-09-25
Thigh Injury
2015-09-21
2015-10-06
Ankle/Foot Injury [defunct]
2015-08-24
2015-09-14
Suspended
2015-08-01
2015-08-13
Back Injury
2015-05-22
2015-06-20
Knock
2015-05-07
2015-05-20
Hamstring
2015-05-03
2015-05-11
Suspended
2015-04-30
2015-12-01
Knee Injury
2015-04-26
2015-04-30
Suspended
2015-04-22
2015-05-01
Back Injury
2015-04-20
2015-05-09
Knee Injury
2015-04-20
2015-04-26
Suspended
2015-04-16
2015-04-24
Calf Injury
2015-04-13
2015-12-02
Broken Ankle
2015-04-11
2015-04-18
Back Injury
2015-03-23
2015-04-06
Suspended
2015-03-20
2015-04-10
Thigh Injury
2015-03-16
2015-03-23
Suspended
2015-03-12
2015-03-21
Unknown
2015-03-07
2015-03-11
Thigh Injury
2015-03-05
2015-12-18
Suspended
2015-02-28
2015-03-07
Hamstring
2015-02-21
2015-02-25
Back Injury
2015-02-13
2015-02-17
Unknown
2015-02-12
2015-02-17
Hamstring
2015-02-12
2015-05-07
Broken Leg
2015-01-18
2015-01-25
Suspended
2015-01-15
2015-01-22
Suspended
2015-01-11
2015-01-18
Suspended
2015-01-04
2015-01-11
Suspended
2014
2014-12-22
2015-01-04
Suspended
2014-12-05
2014-12-18
Suspended
2014-11-28
2014-12-03
Hamstring
2014-11-21
2014-12-16
Hamstring
2014-11-19
2014-11-26
Thigh Injury
2014-11-02
2014-11-18
Ankle/Foot Injury [defunct]
2014-10-03
2014-11-01
Ankle Injury
2014-09-28
2014-12-30
Thigh Injury
2014-09-19
2014-09-23
Unknown
2014-09-07
2014-09-26
Thigh Injury
2014-09-01
2014-10-14
Calf Injury
2014-08-30
2015-03-11
Knee Injury
2014-08-29
2014-09-26
Unknown
2014-08-25
2014-09-17
Knock
2014-05-17
2014-05-24
Calf Injury
2014-05-14
2014-06-30
Unknown
2014-04-28
2014-05-05
Suspended
2014-04-28
2014-05-17
Ankle Injury
2014-04-11
2014-04-19
Calf Injury
2014-03-31
2014-04-24
Hamstring
2014-03-31
2014-04-06
Suspended
2014-03-28
2014-04-08
Hamstring
2014-03-28
2014-03-31
Suspended
2014-03-27
2014-04-04
Ankle Injury
2014-03-25
2014-08-18
Broken Foot
2014-03-24
2014-04-10
Toe Injury
2014-03-20
2014-03-29
Calf Injury
2014-03-18
2014-03-24
Suspended
2014-02-28
2014-03-21
Ankle/Foot Injury [defunct]
2014-02-25
2014-03-14
Toe Injury
2014-02-21
2014-05-20
Ankle Injury
2014-02-17
2014-02-24
Suspended
2014-02-14
2014-03-02
Ankle Injury
2014-02-11
2014-02-20
Thigh Injury
2014-02-07
2014-02-12
Illness
2014-02-04
2014-02-20
Hamstring
2014-02-04
2014-02-09
Suspended
2014-01-27
2014-02-28
Dislocated Shoulder
2014-01-26
2014-02-07
Thigh Injury
2014-01-17
2014-01-23
Hamstring
2014-01-09
2014-01-15
Back Injury
2013
2013-12-07
2014-03-02
Knee Injury
2013-11-30
2013-12-15
Suspended
2013-11-11
2013-11-25
Suspended
2013-11-05
2013-11-11
Suspended
2013-11-05
2013-11-19
Thigh Injury
2013-11-01
2013-11-28
Hamstring
2013-10-24
2014-05-16
MCL Knee Injury
2013-10-17
2013-10-23
Knee Injury
2013-10-14
2013-11-21
Hamstring
2013-09-30
2013-10-15
Ankle Injury
2013-08-15
2013-09-04
Thigh Injury
2013-06-03
2013-06-09
Suspended
2013-05-28
2013-06-03
Suspended
2013-05-06
2013-05-13
Suspended
2013-04-15
2013-04-22
Suspended
2013-03-17
2013-03-25
Suspended
2013-03-17
2013-03-25
Suspended
2013-01-20
2013-01-26
Suspended
2013-01-13
2013-01-20
Suspended
2013-01-13
2013-01-20
Suspended
2012
2012-12-16
2012-12-21
Suspended
2012-12-10
2012-12-16
Suspended
2012-10-22
2012-10-28
Suspended
2012-10-08
2012-10-22
Suspended
2012-09-13
2013-12-07
Suspended
2011
2011-01-13
2011-02-23
Knee Injury
  Villarreal
Danh hiệu
Uefa Super Cup
2021/2022
Runner-up
La Liga
2007/2008
Runner-up
La Liga 2
2012/2013
Runner-up
Europa League
2020/2021
Winner
Emirates Cup
2015
Runner-up
Về chúng tôi     Các điều khoản và điều kiện     Liên hệ với chúng tôi