Juventus LIVE STREAM MIỄN PHÍ
» Nước Ý » Serie A » Juventus » LIVE STREAM
Bạn sẽ tìm thấy gì trên trang này?

Juventus Live stream và streaming trực tuyến miễn phí trên internet và TV Bạn sẽ ngạc nhiên...

  JUVENTUS-Frosinone
Theo dõi chi tiết trận đấu ngay bây giờ »

JUVENTUS- Frosinone Livestream trực tuyến. Xem miễn phí ở đâu? (2024)

Juventus Live stream và streaming trực tuyến miễn phí trên internet và TV Bạn sẽ ngạc nhiên...

Round 26
Su
Su 18:30
18:30
  Juventus
Biệt đội
Torwart
appearences
minutes
assists
fouls.drawn
fouls.committed
player.birthdate
player.height
player.weight
#01
16
1440'
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
#36
02
180'
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
#23
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Abwehr
appearences
minutes
assists
fouls.drawn
fouls.committed
player.birthdate
player.height
player.weight
#03
18
1614'
1
0
3
0
0
1
10
30
0
0
#27
16
943'
1
2
5
0
6
9
12
17
0
0
#04
16
1329'
3
0
4
0
2
1
13
19
0
0
#06
13
1100'
1
0
4
0
1
0
4
15
0
0
#24
09
525'
1
0
1
0
3
2
2
5
0
0
#12
06
305'
0
0
1
0
2
1
7
8
0
0
#13
01
12'
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
#02
00
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mittelfeld
appearences
minutes
assists
fouls.drawn
fouls.committed
player.birthdate
player.height
player.weight
#05
18
1420'
1
1
5
0
2
3
14
15
0
0
#16
18
1428'
0
2
4
0
2
7
5
16
0
0
#11
16
1050'
0
4
2
0
2
11
13
13
0
0
#25
16
1440'
3
3
5
0
0
0
19
26
0
0
#22
13
544'
0
1
1
0
7
4
3
6
0
0
#20
12
535'
1
0
2
0
4
8
17
8
0
0
#21
06
340'
0
1
0
0
3
3
5
1
0
0
#41
04
169'
0
1
0
0
2
2
4
0
0
0
#10
02
52'
0
0
0
0
2
0
1
3
0
0
Sturm
appearences
minutes
assists
fouls.drawn
fouls.committed
player.birthdate
player.height
player.weight
#14
17
478'
2
1
2
0
14
2
13
14
0
0
#07
16
1129'
5
1
1
0
3
9
27
5
0
0
#09
16
977'
6
2
2
0
5
10
14
8
0
0
#18
12
472'
0
0
2
0
6
6
8
11
0
0
#15
08
159'
1
0
1
0
6
2
7
0
0
0
#17
08
179'
0
1
0
0
8
0
1
4
0
0
  Juventus
Thương tích
2023
2023-12-24
2023-12-29
Knock
2023-12-24
2023-12-31
Suspended
2023-12-23
Muscle Injury
2023-12-23
2023-12-30
Suspended
2023-12-22
2023-12-29
Knee Injury
2023-12-08
2024-01-07
Leg Injury
2023-11-12
2023-11-25
Rib Injury
2023-11-12
2023-11-22
Back Injury
2023-11-06
2023-11-12
Suspended
2023-11-05
2023-11-11
Suspended
2023-10-30
2023-12-14
Thigh Injury
2023-10-19
2024-05-18
Suspended
2023-10-18
2024-05-17
Suspended
2023-10-14
2023-11-29
Hamstring
2023-09-17
2023-11-22
Hamstring
2023-09-16
2023-11-26
Hamstring
2023-09-04
Suspended
2023-09-03
Suspended
2023-05-09
2023-12-24
ACL Knee Injury
2023-05-08
2023-12-23
ACL Knee Injury
2022
2022-12-13
2022-12-16
Virus
2022-11-29
2022-12-07
Hip/Thigh Injury [defunct]
2022-11-28
2022-12-03
Hip/Thigh Injury
2022-11-25
2022-12-03
Ankle/Foot Injury [defunct]
2022-04-20
2022-06-30
Calf/Shin Injury [defunct]
2021
2021-08-25
2021-09-19
Suspended
2019
2019-04-20
2019-05-31
Hamstring
2018
2018-07-01
2018-07-07
Suspended
2018-06-23
2018-07-05
Hamstring
2018-03-18
2018-05-25
Back Injury
2016
2016-07-03
2016-07-08
Groin Injury
2016-06-19
2016-06-23
Knock
2015
2015-05-21
2015-10-09
Knee Injury
2015-05-16
2015-09-29
Ankle/Foot Injury [defunct]
2015-04-10
2015-04-13
Unknown
2014
2014-06-16
2014-06-19
Achilles Strain
2014-06-13
2014-06-18
Ankle/Foot Injury [defunct]
2014-01-03
2014-01-05
Suspended
2013
2013-12-31
2014-01-03
Illness
2013-12-16
2013-12-31
Knock
2012
2012-06-19
2012-06-27
Hamstring
2012-06-04
2012-06-17
Calf Injury
2012-04-17
2012-05-20
Ankle/Foot Injury [defunct]
2010
2010-06-14
2010-07-06
Back Injury
  Juventus
Danh hiệu
Uefa Super Cup
1996/1997
Winner
1984/1985
Winner
1973
Runner-up
Trofeo Joan Gamper
2021
Runner-up
Super Cup
2021/2022
Runner-up
2020/2021
Winner
2019/2020
Runner-up
2018/2019
Winner
2017
Runner-up
2016/2017
Runner-up
2015/2016
Winner
2014/2015
Runner-up
2013/2014
Winner
2012/2013
Winner
2005/2006
Runner-up
Serie B
2006/2007
Winner
Serie A
2019/2020
Winner
2018/2019
Winner
2017/2018
Winner
2016/2017
Winner
2015/2016
Winner
2014/2015
Winner
2013/2014
Winner
2012/2013
Winner
2011/2012
Winner
2008/2009
Runner-up
Europa League
1994/1995
Runner-up
1992/1993
Winner
1989/1990
Winner
1976/1977
Winner
Coppa Italia
2021/2022
Runner-up
2020/2021
Winner
2019/2020
Runner-up
2017/2018
Winner
2016/2017
Winner
2015/2016
Winner
2014/2015
Winner
2011/2012
Runner-up
Champions League
2016/2017
Runner-up
2014/2015
Runner-up
1995/1996
Winner
1984/1985
Winner
Về chúng tôi     Các điều khoản và điều kiện     Liên hệ với chúng tôi